Biden’s office forces reporter to delete photos, apologizes