An "A te, o cara" not by Pavarotti That I Also Love: Juan Diego Florez. Corelli Dethrones Pavarotti.